Histan jättilähiö toisi liikenneongelma (Helsingin Sanomat 20.9.2007)

Histan kaavoitushanketta on julkisuudessa esitelty yksimielisenä ja ongelmattomana hankkeena (HS 15.9.). Näin on sivuutettu kaava-aineistosta 2006 annetut kriittiset lausunnot. Niitä esittivät mm. Uudenmaan ympäristökeskus, Espoon ympäristölautakunta, Metsähallitus, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Nuuksion omakotiyhdistys. Myös päättäjät ovat erimielisiä: Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kaavaluonnoksen nähtäville yhden äänen enemmistöllä.

Kyseessä on 20 000 asukkaan suurhanke. Suunnittelualueen pinta-ala on 1400 hehtaaria, josta Histan ja Espoon kaupungin osuus on kuitenkin vain kolmannes. Mikä tulee olemaan alueen 300 omakotitontin kohtalo uuden jättilähiön keskellä? Nykyiset asukkaat ovat syystäkin epäluuloisia.

Histaa viedään eteenpäin, vaikka ei ole tietoa liikenneinvestointien aikataulusta ja rahoituksesta. Laki edellyttää, että kaavan selvitykset tehdään koko sen vaikutusalueelta. Liikenneselvitykset on kuitenkin rajattu kehä III:sta länteen. Turunväylän imu riittää ilman Histaakin vain vuoteen 2010 eikä pari kilometriä lisäkaistoja poista ruuhkia. Tästä huolimatta Espoo–Lohja -rataa ei haluta odottaa.

Aivan Histan naapurissa oleva Nuuksion kansallispuisto on Natura-aluetta. Raskas rakentaminen vaarantaa sen luonnonarvot. Jos vaara todetaan arvioinnissa, lupaa hankkeelle ei saa myöntää. Arviota ei ole kuitenkaan tehty, sillä suunnittelijoiden mukaan sille ei ole tarvetta.

Histan alue on osa Nuuksion järviylänköä, jota suojaa valtioneuvoston periaatepäätös. Sen mukaan ylänköä tullaan kehittämään seudun asukkaiden hyväksi ja luonnonarvot säilyttäen. Maisema- ja kulttuurihistorialliset alueet tulee säilyttää. Periaatepäätös on röyhkeästi sivuutettu.

Myös Ämmässuon haitat on ohitettu kevyesti. Vanhassa jätevuoressa on tuhansia tonneja biojätettä ja sen pohja vuotaa, mutta kaatopaikan terveysvaikutuksista ei ole selvitystä. Myös uusi jätevoimala saattaa tulla Ämmässuolle – ja ainakin sen tuhkat.

Espoossa tarvitaan uusia asuntoja ja myös Nuuksion seutua on rakennettava. Mutta ei jättilähiötä keskelle korpea! Hista tulee rakentaa maltillisesti luontoa kunnioittaen ja niin, että liikenneongelmat voidaan hallita. Lyhytnäköinen kilpailu hyvätuloisista asukkaista ajaa rakennusliikkeiden ja suurmaanomistajien etua, mutta ei edistä pääkaupunkiseudun järkevää kehittämistä.

  Kaikki oikeudet pidätetään © Nuuksio-Seura Ry 2015 [ Hallintapaneeli ]