Kiinteistö Oy Espoon Siikajärventien 88-90 jätevedenpuhdistamon luvan muuttaminen

MUISTUTUS

Ympäristölupaa haetaan kiinteistölle rakennettavan uuden jätevedenpuhdistamon toiminnalle. Lisäksi hakija pyytää saada aloitusluvan uuden muutetun ympäristöluvan sallimissa rajoissa tapahtuvalle kuormitukselle ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa.

Nuuksio-seura katsoo, että hakemuksessa esitetyn kaltaisia pienpuhdistamoita ei missään tapauksessa pitäisi rakentaa enää lisää pääkaupunkiseudulle. Ympäristölupaa eikä aloituslupaa tule myöntää, vaan hakijan on mitoitettava toimintansa nykyisen puhdistuslaitoksen kapasiteetin mukaiseksi ja tarpeen vaatiessa pysäytettävä toiminta. Mahdollinen toiminnan laajentaminen tulee sallia vasta, kun kiinteistö on kunnallisen vesihuollon piirissä.

Hakija suunnittelee moninkertaistavansa nykyisen puhdistamon kapasiteetin rakentamalla uuden kalliin laitoksen, vaikka Kotimäen vesihuolto jo lähiaikoina ulottuu Heinäslammelle noin kilometrin päähän. Samaan aikaan on käynnistetty vesihuollon kehittämissuunnitelman 2017-2026 valmistelu. Uusi suunnitelma tulee syksyllä 2017 valtuuston päätettäväksi. Todennäköisesti hakijan kiinteistö yhdessä lähialueen kanssa tulee tällöin vesihuollon piriin.
Hakemuksessa ei täsmennetä, mihin tarkoitukseen uuden puhdistamon 600 asukkaan jätevesien käsittelykapasiteettia tarvittaisiin.

Vastaanottokeskuksen (VOK) toiminnan ennakoidaan kyll√§ lopulta poistuvan ja tunnustetaan VOK:n nykyisin aiheuttavan haittoja. Keskuksen kehitt√§miselle kaavaillaan ep√§m√§√§r√§isesti ‚€Ěmonia uusia muotoja, jotka saattavat samalla sopia paremmin yhteisty√∂h√∂n ymp√§r√∂iv√§n yhteis√∂n kanssa‚€Ě. Juhlalliset perustelut ‚€Ěihanteellisista kriteerien t√§yttymisest√§ Siikarannan (?) vok:n kohdalla‚€Ě ja ‚€Ěmahdollisuudet hy√∂dynt√§√§ paikkaa kokonaisuutena uudeksi koko Espoon kaikkien ik√§luokkien vaparitoiminnan ylpeydeksi‚€Ě kertovat kuitenkin siit√§, ett√§ hakijan suunnitelmat ovat vailla todellisuuspohjaa.

Valitettavasti hakemuksessa esiintyy l√§hiasukkaita aliarvioivia v√§itt√§mi√§. T√§llaisia ovat toive ‚€Ěaiheettomasti √§rtyneen ymp√§r√∂iv√§n yhteis√∂n ilmapiirin lientymisest√§ kehitykselle my√∂nteiseksi‚€Ě ja ‚€ĚSiikaj√§rven VOK:n toiminta on omassa ymp√§rist√∂ss√§√§n noussut melkein el√§m√§√§ suuremmaksi asiaksi ja sen paras rauhoituskeino olisi ymp√§rist√∂luvan nopea k√§sittely‚€Ě sek√§ ‚€Ěon p√§√§dytty SBR BAT ratkaisuun, joka my√∂s toivottavasti helpottaa ymp√§r√∂iv√§n sosiaalisen yhteis√∂n keinotekoisilla syill√§ luomaa negatiivista painetta‚€Ě.

Ik√§√§n kuin kaikkein t√§rkeimm√§ksi huolen aiheeksi nostetaan ‚€Ěyleis√∂ss√§ huolta aiheuttanut viitasammakon hyvinvointi ja lis√§√§ntymismahdollisuudet (jotka) s√§ilyv√§t entisenlaisina tai jopa paranevat."

Hein√§slammen ja sit√§ my√∂ten Mankinjoen vesist√∂n ymp√§rist√∂haitat niputetaan seuraavasti: ‚€ĚHuolimatta siit√§, ett√§ keskus on l√§hell√§ ymp√§r√∂iv√§√§ asutusta el√§√§ se kuitenkin niin sanotusti omaa el√§m√§√§ns√§ asuinymp√§rist√∂√§ h√§iritsem√§tt√§ ja luontoa kuormittamatta.‚€Ě

T√§m√§n kaltaiset muotoilut virallisissa asiakirjoissa kertovat hakijan asenteista varsin ik√§v√§ll√§, mutta ilmeisen totuudenmukaisella tavalla. Hakemuslomakkeesta v√§littyy samanlainen, ylimielinen suhtautuminen l√§hiymp√§rist√∂√∂n. Vaikka kiinteist√∂n oma porakaivo on pistepohjavett√§ ja l√§hin t√§rke√§ pohjavesialue (nro 0104952/Kolmiranta) sijaitsee noin 1400 metrin p√§√§ss√§ puhdistamosta, hakija ilmoittaa seuraavaa: ‚€ĚEi p√§√§st√∂mahdollisuutta suoraan maaper√§√§n, eik√§ varsinkaan pohjaveteen kun sellaista aluetta ei ole l√§himaillakaan.‚€Ě

Ilman mit√§√§n perusteluja ja huolimatta t√§m√§nkaltaisiin pienpuhdistamoihin sis√§ltyvist√§ riskeist√§, kommentilla ‚€Ěei vaikutuksia‚€Ě on ohitettu (i) vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen, (ii) vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sek√§ rakennettuun ymp√§rist√∂√∂n ja (iii) vaikutukset maaper√§√§n ja pohjaveteen.

Vaikutukset vesist√∂√∂n ja sen k√§ytt√∂√∂n on kommentoitu seuraavasti: ‚€ĚPuhdistamon alapuolella on vesist√∂ksi kutsuttavia jollain tavoin k√§ytt√∂kelpoisia kohteita niin et√§√§ll√§, ett√§ laimentuman j√§lkeen ei pienimpi√§k√§√§n vaikutuksia havaittavissa. Yleisvalvonta alueella korkeatasoista.‚€Ě

Arvio vesist√∂√∂n kohdistuvista vahingoista: ‚€ĚPuhdistamon toiminta ja puhdistetun j√§teveden p√§√§st√§minen alapuoliseen vesist√∂luontoon ei aiheuta mit√§√§n vahinkoja.‚€Ě

- Moninkertaisen asukasmäärän jätevesien käsittelyyn sisältyvistä riskeistä ei mainita sanallakaan. Esimerkiksi vanhan viemäriputkiston rikkoutuminen, tulipalo tai öljyjen ja muiden vaarallisten kemikaalien joutuminen puhdistamoprosessiin voivat aiheuttaa puhdistamattomien jätevesien pääsemiseen vesistöön.

Hakemuksessa esitetään, että keskuksella on oma korkealaatuista pohjavettä toimittava porakaivo.

- Kyseinen kaivo on kuitenkin kärsinyt kiinteistön lämmitysöljysäilön vuodon aiheuttamista ongelmista ja sen vedentuotanto on todettu riittämättömäksi.

Liitteen 6A mukaan alueella on voimassa Espoon pohjoisosien yleiskaava, osa 1. Ei muutoksia tekeillä.

- Tämä ei pidä paikkaansa, sillä parhaillaan on meneillään hakijankin kiinteistöä koskeva Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan laatiminen. Yleiskaavan tavoitteet olivat kaupunginhallituksen käsittelyssä 28.10.2015.

Espoossa 2.11.2016
Nuuksio-seura ry

Hannele Kerola Timo Rauhanen
puheenjohtaja varapuheenjohtaja  Kaikki oikeudet pidätetään © Nuuksio-Seura Ry 2015 [ Hallintapaneeli ]