Nuuksion koulua ei saa lopettaa

Espoon palveluverkkosuunnitelmassa ei esitetä riittäviä perusteita Nuuksion koulun lopettamiselle. Oppilaat ja opettajat eivät ole kokeneet ongelmia sisäilmassa tai tietoliikenneyhteyksissä. Lakkauttaminen pidentäisi pienten lasten koulumatkoja kohtuuttomasti ja uhkaisi vakavasti alueen elinvoimaisuutta. Lakkauttaminen olisi sekä Espoo-tarinan että perusopetuslain vastainen.

Nuuksion koulu sijaitsee Nuuksiossa harvaan asutulla, luonnonkauniilla alueella. Koulun historia ulottuu aina 1900-luvun alkuun, jolloin Histan kartanon omistajat Artturi ja Hilda Ihamuotila perustivat mailleen kansakoulun. Nykyinen koulurakennus on vuodelta 1952. Terve ja turvallinen lähikoulu palvelee hyvin noin 60 koululaisen ja Nuuksiossa asuvien perheiden tarpeita sekä lisää alueen elinvoimaa. Perheille on tärkeää, että lapset saavat käydä oman alueen pientä lähikoulua.

Espoon juuri valmistuneessa koulujen palveluverkkosuunnitelmassa esitetään, että Nuuksion koulun oppilaat siirretään Karhusuon kouluun vuonna 2020 tai 2021. Nuuksiossa koulumatka on jo nyt useita kilometrejä. Matka Karhusuon kouluun olisi huomattavasti pitempi, monessa tapauksessa reilusti yli 10 kilometriä.

Samaan aikaan Espoo ja HSL suunnittelevat Kehä III:n ulkopuolella bussiyhteyksien heikentämistä, mikä hankaloittaisi myös koululaisten matkustamista Nuuksiosta Karhusuolle. Monessa tapauksessa jouduttaisiin turvautumaan kalliisiin taksikuljetuksiin.

Pohjois- ja keski-Espoon yleiskaava on lähiviikkoina tulossa nähtäville. Asukastilaisuuksissa on korostettu, että Espoo haluaa kehittää Kehä III:n takana olevalle alueelle kylämäisiä alueita. Tämä edellyttäisi, että kylämäisillä alueilla kuten Nuuksiossa on vähintään pienten lasten lähikoulu.

Myös perusopetuslain yksiselitteisenä lähtökohtana on lähikouluperiaate. Lain mukaan oppilaiden matkojen tulee olla mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Espoo toimii perusopetuslain vastaisesti, jos se lopettaa Nuuksiossa lähikoulun ja pakottaa koululaiset kulkemaan kaukana olevaan Karhusuon kouluun.

Koko Espoon kehittämisen pitäisi perustua Espoo-tarinaan. Espoo-tarinan mukaan hyvät palvelut lisäävät alueen elinvoimaa, kuntalaisten toimeliaisuutta ja arjen sujuvuutta. Kaupungin palvelut vastaavat asukkaiden tarpeita ja niitä kehitetään yhdessä asukkaiden kanssa. Näitä linjauksia pitää noudattaa yhdenvertaisesti myös Kehä III:n takana, joka on puolet Espoon pinta-alasta ja siellä asuu lähes 20 000 espoolaista. Nuuksiossa Espoo-tarinan noudattaminen tarkoittaa sitä, että alueella säilytettään terve ja turvallinen lähikoulu sekä toimivat bussiyhteydet.

Espoo-tarinassa kysytään, mistä olemme tulossa. Tähän kysymykseen emme voi vastata tuntematta ja vaalimatta paikallishistoriaa. Yli 100 vuotta toimineen koulun lopettaminen olisi historiamme vähättelyä ja Espoo-tarinan hengen vastainen.

Nuuksio-seura

Lisätietoja:
Hannele Kerola
Nuuksio-seuran puheenjohtaja
hkerola@elisanet.fi
0408289901


  Kaikki oikeudet pidätetään © Nuuksio-Seura Ry 2015 [ Hallintapaneeli ]