Suoraa bussilinjaa 238 Leppävaaraan ei saa lopettaa


Nuuksio-Nupurin ja Karhusuon alueiden asukasyhdistykset vastustavat suorien bussiyhteyksien lopettamista Leppävaaraan. Pahimmillaan muutos tarkoittaa nykyisten matkustusaikojen kaksinkertaistumista. Kasvavien alueiden palvelutasoa ei saa enää heikentää nykyisestään.

Yhteensä noin 5 000 asukkaan Nuuksio-Nupuri ja Karhusuo ovat pientalovaltaisia alueita Kehä III takana. Miilukorvessa ja Vesirattaanmäen alueella asuu satoja espoolaisia. Joukkoliikennepalvelut ovat jo nyt huonot. Kävelymatkat bussipysäkeille ovat pitkät, samoin bussien ja junien vuorovälit.

HSL kommentoitavana olevassa linjastosuunnitelmassa on kannatettavaa se, että bussivuoroja Espoon keskukseen esitetään lisättäväksi. Tämä parantaa yhteyksiä myös Nuuksion kansallispuistoon. Muita osin suunnitelma sisältää pelkästään heikennyksiä alueidemme asukkaille. Suunnitelman mukaan perustettaisiin uusi linja 244 (K), joka kulkisi reittiä Siikaniemi-Siikajärvi-Kolmperä-Nupuri-Karhusuo-Bemböle-Espoon keskus. Samalla lopetettaisiin nykyiset linjat 242 Siikajärveltä Espoon keskukseen ja 238 Siikajärveltä Leppävaaraan. Kaikki yhteydet Nuuksio-Nupurin ja Karhusuon alueelta olisivat siten jatkossa vain Espoon keskukseen. Esim. Jorvin sairaalaan, joka on tärkeä työpaikkakeskus, ei olisi enää suoraa bussiyhteyttä. Heinästieltä bussit ajaisivat vain koulujen alkamis- ja päättymisaikoina Espoon keskukseen.

HSL:n linjastosuunnitelman yhten√§ l√§ht√∂kohtana on ollut ‚€Ěvarmistaa koulumatkayhteydet Espoon kaupungin oppilaaksiottoalueiden perusteella‚€Ě. On oletettu, ett√§ kaikki alueen koululaiset k√§yv√§t koulua joko omalla alueella tai Espoon keskuksessa. Vaikka alueen virallinen palvelukeskus on Espoon keskus, suuri osa toisen asteen koululaisista k√§y koulua Viherlaaksossa, Karakalliossa ja Lepp√§vaarassa, eiv√§t Espoon keskuksessa. Merkitt√§v√§t kaupalliset palvelut sek√§ urheilu- ja kulttuuripalvelut ovat suurelta osin Lepp√§vaaran suunnalla.

Suunnitelmassa ei ole myöskään ymmärretty, että vaihdolliset yhteydet eivät toimi alueella, jossa bussien vuorovälit ovat harvoja. Etenkin talviaikaan bussien aikataulut ovat epävarmoja. Ikäihmisten ja pienimpien koululaisten turvallisuus vaarantuu, kun teitä joudutaan kiireessä ylittämään.

HSL on pääkaupunkiseudun yhteinen kuntayhtymä, jonka perustehtävänä on kehittää ja tarjota sujuvia ja luotettavia liikkumisratkaisuja kaikkien pääkaupunkiseudun asiakkaiden tarpeisiin. Tavoitteena on, että yhä suurempi joukko käyttää joukkoliikennettä koulu- ja työmatkoilla sekä vapaa-aikana. Tämän pitää koskea myös Espoon kaupunkia, mukaan lukien Kehä III:n takana olevat alueet.

Nuuksio-seura ry Nuuksio-Siikajärvi asukasyhdistys ry Siikajärvi-Pikkaraiset ry Haukilahtelaiset ry Kolmperän asukasyhdistys ry Gumbölen Omakotiyhdistys ry

  Kaikki oikeudet pidätetään © Nuuksio-Seura Ry 2015 [ Hallintapaneeli ]