Mielipide Nupurinkartanon asemakaavasta

Kaupunkisuunnittelulautakunnalle
MIELIPIDE NUPURINKARTANON ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA

Kaavoituksen aikataulu

On varmistettava, että Nupurinkartanon rakentaminen voidaan ylipäänsä käynnistää eri tahdissa kuin Hista-Siikajärvi-Nupuri osayleiskaava etenee. Tällä hetkellä osayleiskaavaa ei ole saatu edes nähtäville ja on hyvin mahdollista, että koko prosessi pitkittyy.


Koulu ja päiväkoti

Nuuksio-Nupurissa on kaksi suomenkielistä alakoulua eli Nuuksion ja Karhusuon koulut.

Kaavaselostuksessa sivulla 7 mainitaan virheellisesti, että Karhusuon alakoulu sijaitsee noin 1 kilometrin päässä Nupurintien varressa. Tosiasiassa matkaa on noin 3 kilometriä, mikä oikein mainitaankin sivulla 17.

Sivulla 7 todetaan, että ruotsinkielinen alakoulu sijaitsee Espoon keskuksessa. Se sijait-see Bembölessä.

Alueelle arvioidaan muuttavan kouluikäisiä lapsia niin, että jokaiselle luokkatasolle tulisi 7-10 uutta oppilasta. Selostuksessa ei mainita, että tällaiset määrät eivät tule mahtumaan jo nyt täysiin alueen kouluihin. Onkin ilmeistä, että uudet (myös alueella jo asuvien per-heiden) koululaiset sijoittuvat jonnekin muualle Vanha-Espoon suuralueelle ainakin sii-hen asti, kun Hista-Siikajärvi-Nupuri osayleiskaavan koulut valmistuvat. Tämä tilanne voi kestää vuosikausia ja se on syytä kertoa avoimesti.

Päiväkotitilanne on yhtä huono. Kaikki nykyistenkään asukkaiden lapset eivät mahdu Nupurin päiväkotiin. Pienen yksityisen päiväkodin tai perhepäivähoitoryhmän rakenta-minen kartano-kortteliin (s. 18) olisi siksi hyvin tarpeellista.

Koulu- ja päiväkotipalvelujen saatavuudesta ja rahoituksesta on oltava selkeä näkemys samanaikaisesti Nupurinkartanon suunnittelun kanssa.


Melu

Koska maanomistajalla on kiinnostusta vain Nupurinkartanon asukkaiden viihtyvyyden parantamiseen, meluaitaa ei ole tarkoitus rakentaa Turunväylän eteläpuolelle. Tämä tar-koittaa kuitenkin eteläpuolisen asutuksen tilanteen huonontumista vielä nykyisestään, koska meluaita heijastaa osan melusta suojaamattomalle puolelle. Tässä tilanteessa Es-poon kaupungin olisi ehdottomasti osallistuttava meluntorjunnan kustannuksiin sekä Tu-runväylän eteläpuolen suojaamiseksi melulta että Nupurinkartanon ja Hallavantorpan meluaitojen yhdistämiseksi.Espoossa 21.1.2008

  Kaikki oikeudet pidätetään © Nuuksio-Seura Ry 2015 [ Hallintapaneeli ]