Historiaa ja viimeisin toimintakertomus

Yleistä tietoa

Nuuksio-Seura on 88-vuotias, Espoon vanhin ja suurin yli 600 jäsenen asukasyhdistys. Edistämme viihtyisää asumista, kotiseudun kulttuuria ja kotiseutuhenkeä. Seura valvoo alueen kaavoitusta ja muita suunnitelmia ja pitää yhteyttä viranomaisiin ja päättäjiin. Olemme Kotiseutuliiton, Espoon kaupunginosayhdistysten liiton (EKYL) ja Espoon omakotiyhdistysten keskusjärjestön (EOK) jäsen.

Toiminta-alueemme on Nupuri, Vanha-Nuuksio, Siikaj√§rvi, Nuuksionp√§√§ ja √Ąmm√§ssuo. J√§senist√∂mme kattaa yli 70 prosenttia alueemme asuntokunnista.

Seura järjestää myös teatteritoimintaa, teatterimatkoja ja lasten kerhotoimintaa. Lisäksi seura tukee erilaisia liikuntaharrastuksia. Nuuksio-päivä järjestetään vuosittain ja Kaamosrock joka toinen vuosi. Seuran toiminnan keskipiste on perinteikäs seurantalo Honkamaja, jota vuokrataan yksityistilaisuuksiin.

Vuoden 2017 Nuuksion kylänvanhin on Seija Lohikoski Nupurista.

Historiaa

Nuuksio-Seura perustettiin 4. lokakuuta 1929. Perustamiskokous pidettiin Histan koululla ja samassa tilaisuudessa 36 henkilöä liittyi jäseneksi. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin opettaja Ida Niiranen ja kirjuriksi Hanna Laitinen. Iida Niiranen toimi seuran puheenjohtajana ja näytelmäpiirin vetäjänä melkein 20 vuotta.

Koko kylän väki oli alkuvuosista lähtien mukana toiminnassa ja seuran toiminta-alue ulottui aina Kauklahteen saakka. Alkuaikoina kokoonnuttiin Histan pirtissä, koululla tai työvöentalolla. Neljäntenä toimintavuotena seura sai kuitenkin tontin lahjoituksena Histan kartanon emännältä Hilda Ihamuotilalta. Tontti oli metsässä ja kaukana silloisesta maantiestä, mutta vuonna 1933 rakennettiin Helsinki - Turku -maantie nuorisoseuran lahjatontin ohi. Tästä rakennushanke sai vauhtia, kun Histan kartanosta tarjottiin edullisesti puutavaraa uuden Turuntien tielinjalta. Iltamilla ja arpajaisilla oli kerätty varoja 30.000 mk, professori Brofeldt ja Hilda Ihamuotila lahjoittivat kumpikin purettavan ladon hirsirungon ja Hakalan tiilitehdas 1400 tiiltä.

Rahaa tarvittiin kuitenkin lisää. Iida Niiranen ja Hilda Ihamuotila ajoivat Punjon kartanoon neuvottelemaan asiasta ja apua saatiin. Professori Brofeldt vaimoineen lupautui järjestämään lainan ja Espoon Osuuskassasta saatiin lisää. Näin päästiin alkuun ja Honkamajan vihkiäisjuhla pidettiin 1936. Talo pystytettiin talkoovoimin.

Vuonna 1939 talo vuokrattiin tilapäiskäyttöö retkeilymajaksi, kesällä 1944 se oli jonkin aikaa vuokrattuna puolustusvoimille ja vuosina 1946-1951 se toimi kansakouluna.

Alkukausien voimakas teatteri- ja kansantanssitoiminta vaihtui sittemmin jooga-, vatsatanssi-, salibandy- ja sulkapalloharrastukseksi. Uusi ja innokas teatteriryhmä on kuitenkin taas aloittanut toimintansa ja seuralla on lastenkerhoyomintaa. Myös lentopalloharrastus on vilkasta.

Seuran keskeisenä varainhankintamuotona oli vuodesta 1972 lähtien bingotoiminta, joka valitettavasti jouduttiin lopettamaan vuonna 2002. Seurantalon vuokraaminen erilaisiin tilaisuuksiin on tämän jälkeen muodostunut Nuuksio-Seuran tärkeimmäksi tulolähteeksi. Tätä on edesauttanut Honkamajan perusteellinen remontointi, johon on saatu avustusta mm. opetusministeriöltä.

Vuoden 2009 alusta lähtien Nuuksion omakotiyhdistyksen asukastoiminta siirtyi Nuuksio-Seuran puitteisiin. Samalla perustettiin edunvalvontajaosto ja muita jaostoja.

Seuran tulevaisuuden näkymät ovat valoisat, vaikka rakentaminen on kaavoitusongelmien takia lähes pysähtynyt Nuuksion seudulla. Seuralla on upea toimitalo ja talous on kunnossa. Mutta työtä riittää edelleen edunvalvonnassa ja kulttuuritapahtumien järjestämisessä.

Toimintakertomus vuodelta 2016

Vuonna 2016 Nuuksio-seura keskittyi toiminnassaan edunvalvontaan, lasten ja nuorten tapahtumiin, kotiseututyöhön sekä kulttuuritapahtumien järjestämiseen alueen asukkaille. Lisäksi seura toimitti ja julkaisi Nuuksio-lehteä, toimitti nettisivuja ja järjesti asukastilaisuuksia. Toiminta rahoitettiin tilojen vuokrauksella, avustuksilla, jäsenmaksuilla ja osallistumismaksuilla.

Seuran j√§senrekisteriss√§ oli 587 j√§senmaksunsa maksanutta taloutta, lis√§ksi 5 kunniaj√§sent√§ ja yksi kunniapuheenjohtaja. J√§senmaksu oli 10 ‚ā¨/talous.

Hallituksen puheenjohtajana toimi Hannele Kerola, varapuheenjohtajana Timo Rauhanen ja sihteerinä Anne-Maaria von Plato. Rahastonhoitajana toimi Kari Wiitala.

Muina hallituksen jäseninä olivat:
Tapani Juntunen
Seija Lohikoski
Helena Louhos
Paula Nieminen
Satu Noroluoto-Fäldt
Tarja Ojala
Anni Poutiainen
Pertti Ratilainen
Mitro Repo

Hallitus kokoontui vuoden 2016 aikana 7 kertaa. Toiminnantarkastajana oli Soili Tossavainen.

Avustukset

Espoon kaupunki my√∂nsi seuralle toiminta-avustusta 1000 ‚ā¨ ja kohdeavustusta joulujuhlaj√§rjestelyihin 1000 ‚ā¨.

Useat jäsenet antoivat seuralle avustusta huonon taloustilanteen vuoksi, mikä johtui Honkamajan asunto remontoinnista, johon ei saatu kohdeavustusta. Nuuksio-seura on erittäin kiitollinen jäsentensä tuesta.

HOK-Elanto tuki seuran toimintaa lahjoittamalla kahvia ja kertakäyttöastioita seuran tapahtumiin.

Vuosikokoukset

Kevätkokouksessa 12.4. Vanha-Espoon aluearkkitehti Liisa Ikonen alusti Nuuksion seudun ajankohtaisista kaavoitushankkeista. Kahvitarjoilun jälkeen käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Osallistujia oli 44.

Syyskokouksessa 22.11. Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Johanna Värmälä esitelmöi aiheesta Sote uudistaa palveluja vai uudistaako. Kylänvanhimmaksi valittiin Seija Lohikoski. EKYLin puheenjohtaja ja Kotiseutuliiton hallituksen jäsen Mikko Perkko luovutti Seijalle Kotiseutuliiton kultaisen ansiomerkin kotiseudun hyväksi tehdystä työstä. Osallistujia oli 18.Tiedotus ja edunvalvonta

Nuuksio-lehden toimittajana oli Seija Lohikoski. Lehden painosm√§√§r√§ oli 1350 kpl/nro ja se ilmestyi kolme kertaa, joista yksi oli kaksoisnumero. Koko vuoden lehtien julkaiseminen maksoi 1900 ‚ā¨ ja ilmoitustuloja kertyi 1095 ‚ā¨.

Lehti jaettiin vapaaehtoisvoimin kaikkiin alueen talouksiin riippumatta jäsenyydestä (postialueet 02820 ja 02860). Muilla alueilla asuville postitettiin yhteensä 175 lehteä/nro. Lehteä lähetettiin viranomaisille ja lehdistölle noin 50 kappaletta. Nettisivut, jotka ovat Nuuksio-lehden lisäksi tärkeä tiedotuskanava, päivitettiin aina tarvittaessa. Nuuksio-seuran sähköpostilistan kautta jaettiin useita tiedotteita yli 158:lle listan jäsenelle. Honkamajalle perustettiin omat facebook -sivut markkinoimaan tilan vuokraamista. Lisäksi tapahtumista tiedotettiin Nuuksion asukasfoorumin nettisivuilla.

Nuuksio-seura on seurannut huolestuneena Karhusuon koulun rakennushankkeen vaiheita ja koululaisten siirtoa väistötiloihin sekä informoinut alueen asukkaita muutoksista ja aikatauluista omien kanaviensa kautta. Lisäksi seuran puheenjohtaja on kirjelmöinyt kaupunginhallitukselle ja valtuuston puheenjohtajalle koulun tilanteesta ja esittänyt Nuuksio-seuran kantana, että Karhusuolle tehdään pysyvä koulu parakkien sijaan.

Nuuksio-seuran hallitus jatkaa aktiivisesti työtä Mustanpuron vesihuollon saattamiseksi asianmukaiselle tasolle ja on jättänyt kantelun oikeuskanslerille Espoon kaupungin tekemästä selvityksestä Mustanpuron vesihuollon osalta.

Edunvalvonta on tehnyt vastineen kaupunkitekniikan keskuksen hakemukseen Kulmakorpi I kaava-alueen louhinnasta ja murskauksesta.

Nuuksio-seura järjesti 10.2. alueen asukkaille tiedotustilaisuuden vastaanottokeskuksen turvallisuudesta. Vastaamassa asukkaiden kysymyksiin olivat Espoon kaupungilta turvallisuuspäällikkö Petri Häkkinen, maahanmuuttoasioiden päällikkö Teemu Haapalehto, riskienhallintapäällikkö Tuomas Pälviä, Länsi-Uudenmaan poliisista ylikonstaapeli Nina Pelkonen ja Luona Oy:stä lääketieteellinen johtaja Pekka Tuomola, turvallisuuspäällikkö Jani Kinnunen sekä VOK:in palvelupäällikkö Anne Heinonen.

Anne-Maaria von Plato on osallistunut peruspalvelujohtaja Juha Metson vetämään turvapaikanhakijoiden vastaanottoon liittyvän valmiusryhmän kokouksiin.

Siikajärven vastaanottokeskus on hakenut lupaa uuden jätevedenpuhdistamon rakentamiselle ja toiminnalla. Nuuksio-seura vaati tekemässään muistutuksessa, että hakemuksessa esitetyn kaltaisia pienpuhdistamoita ei missään tapauksessa pidä rakentaa enää pääkaupunkiseudulle ja että mahdollinen toiminnan laajentaminen tulee sallia vasta, kun kiinteistö on kunnallisen vesihuollon piirissä.

Sito järjesti 13.12 Honkamajalla asukastilaisuuden tiesuunnitelman laatimisesta Nupurintielle. Tilai-suudessa käsiteltiin kevyenliikenteen väylää Brobackantieltä Kirkkonummen rajalle ja Karhuniityntien ja Gumbölentien kiertoliittymää.

Seija Lohikoski on Espoon Omakotiyhdistysten Keskusjärjestön (EOK) hallituksen ja Vanha-Espoon Asukasfoorumin hallituksen jäsen.

Kunnallisessa päätöksenteossa nuuksiolaisten etua valvoivat Veera Ruoho hallituksen ulkopuolelta (kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu), Hannele Kerola (Espoon kaupunginhallituksen varajäsen ja Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän hallituksen jäsen) ja Timo Rauhanen (Espoon Asunnot Oy, hallituksen jäsen).

Kulttuuri, liikunta ja lapset

Nupurin päiväkoti käytti Honkamajan salia lasten voimisteluun kerran.

Nuuksio-seura järjesti Koulumestarin ja Karhusuon kouluilla lentopalloa. Toimintaan osallistui 10 pelaajaa Koulumestarissa ja 12 pelaajaa Karhusuon koululla. Lentopallotoiminnasta vastasi Riitta Metsäkoivu.

Sirpa Skog-Niemikallio veti Honkamajalla zumbatunteja sunnuntaisin kevät- ja syyskaudella. Zumbaa järjestettiin 23 kertaa. Skog-Niemikallio maksoi Nuuksio-seuralle korvausta tilojen lämmittämisestä.

19.11. järjestettiin Honkamajalla joulumyyjäiset, jossa oli paljon käsityöläisiä myymässä tuotteitaan. Pihalla oli lapsille poniratsastusta. Tilaisuus onnistui niin hyvin, että myyjäiset päätettiin järjestää myös ensi vuonna.

Nuuksio-seura järjesti joulujuhlan 11.12. Ohjemassa oli Nupurin päiväkodin lasten Lucia-kulkue, Karhusuon koululaisten Tiernapoika-esitys, Juvenalian kantelemusiikkia ja näyttelijä Markku Huhtamon joulusatu. Paikalla oli 90 juhlijaa. Joulupukki toi lapsille joululahjat ja tarjolla oli puuroa, leivonnaisia, glögiä ja kahvia.

12.12. järjestettiin perinteinen jouluhartaus Kattilassa. Tilaisuudessa oli 60 osallistujaa.

Nuuksion-Nupurin entiset nuoret järjestivät Honkamajalla bileet 14.5.

Musiikkiopisto Juvenalia järjesti Honkamajalla oman Kanteleiden joulujuhlansa 15.12.

Honkamajan vuokraus, kunnostus ja entisöinti

Tapani Juntunen hoiti Honkamajan asiakasvuokrauksen. Joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina oli näyttö ja lisäksi oli lukuisia yksittäisiä näyttöjä arki-iltoina ja viikonloppuina.

Honkamajaa vuokrattiin 13 kertaa. Tilaisuuksista 8 oli häitä ja loput syntymäpäivä- ja muita juhlia.

Honkamajan asunnon portaiden alapuoleinen kosteusvaurio korjattiin. Kustannus oli n. 1000 ‚ā¨. Salin lattia lakattiin ja n√§ytt√§m√∂n lattia maalattiin huhtikuussa.

Juhlia varten hankittiin uusia puutarhakalusteita ja takapihalle katos. Keittiöön hankittiin suurkeit-tiötiskikone.


  Kaikki oikeudet pidätetään © Nuuksio-Seura Ry 2015 [ Hallintapaneeli ]